210122 gecorr 181217 LexQuire Mandantenbuch - Gesamt final

Een Duitstalig boek voor de Duitstalige cliënten geschreven met notariële, ondernemingsrechtelijke en fiscale leerstukken van het Nederlandse recht. Ein deutschsprachiges Buch geschrieben für unsere deutschsprachigen Mandanten , das notarielle, gesellschaftsrechtliche und steuerrechtliche Artikel des niederländischen Rechts enthält.